Contattaci

Canzoni di Purìm

Canzoni di Purìm

 Email
Audio | 0:49
Chag Purìm
La canzone di Purìm più famosa di tutte!
Chag Purìm, Chag Purìm c'hag gadòl hu la’iehudìm, masechòt ra’ashanìm, shirim veRikudìm
Hava narìsha, rash, rash, rash! Bara'ashanìm.
E fu al tempoi di Akhashveròsh
Una canzone allegra tratta dalla Meghillàt Estèr
Audio | 0:59
VeNahafoch Hu
A Purìm tutto è sotto-sopra
Translitterazione: VeNahafoch hu asher ishletù haYehudìm hema Be'sonehèm