ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La ragione per cui non si può studiare Torà la notte di Nittel, come l'ho sentita da mio padre, è per evitare di aggiungere vitalità (al male).

Mio padre una volta ha detto:

Non ho affezione per gli studenti diligenti che non riescono a stare lontano dallo studio e rimpiangono quelle otto ore, in quanto l'astensione si applica solo fino a mezzanotte.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי יז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שישי עם פירשי.
תהלים: פג-פז.
תניא: ועוד ... כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר [מאדוני אבי מורי ורבי] הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות.
פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט.
והוא רק עד חצות לילה.