ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il Rebbe, R. Yosef Yitzchak, una volta ha incontrato un trasportatore di acqua che portava dei secchi pieni e disse:

Quando si incontra l'acqua c'è una massima appropriata del Baal Shem Tov che va citata:

"Quando uno incontra l'acqua dovrebbe dire che il Baal Shem Tov dice che è un segno di benedizione".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי כא טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: רק מפני ... 'יז' התורה כנ"ל.

(כבוד קדושת אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:) אז מ'באגעגענט וואסער זאגט דער בעש"ט [בעל שם טוב]: אז מ'באגעגענט וואסער זאל מען זאגען, אז דער בעל שם זאגט, אז דאס איז א סימן ברכה.