ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

I nostri santi antenati, i Rebbe'im attraverso le generazioni, chiedevano sempre a D.o per i loro chassidìm, quelli legati a loro.

Non solo...

Avevano l'avodà di avere sempre in mente i loro chassidìm, interiormente, riflettendo sul loro affetto ed attaccamento al Rebbe.

Avere qualcuno in mente ha l'effetto di suscitare i poteri più nascosti di quella persona.

La prova è che quando si guarda profondamente e intensamente un' altra persona, anche di schiena, questa si girerà e restituirà lo sguardo, perché lo sguardo penetrante risveglia il cuore dell'anima.

Il pensiero ha lo stesso effetto.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: פרק כ"א. והנה - '52' נבואתם.

במנחה אין אומרים תחנון.
בא כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און אריינטראכטן בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, וואס דאס איז מעורר די כחות פנימים פון דעם וואס מ'טראכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטארק אויף איינעם מוז ער א קוק טאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.