ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Sospirando non risolviamo nulla.

Il sospiro è solo una chiave per aprire il cuore e gli occhi, in modo da non stare lì con le mani in mano, bensì pianificare e ordinare il lavoro e l'attività da svolgere, ogni persona ha il potere di rivoltare la situazione diffondendo e rafforzando lo studio della Torà e l'osservanza delle mitzvòt.

Chi, essendo dotato, nella stesura di testi, chi con la sua dote oratoria, e chi con le sue possibilità economiche.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כג טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: רק שלזה ... עם אחיו.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דיבור המתחיל] מי שם פה סעיף המתחיל והנמשל יובן: "כי יש בחינת מעלה" צ"ל צריך להיות "וכן יש מעלה".

באנחות לבד לא נושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את הלב ולפקוח את העינים שלא לשבת בחבוק ידים, רק לסדר עבודה ופועל, איש איש באשר יוכל לפעול ולעשות בתעמולה לחיזוק התורה הרבצת התורה ושמירת המצות, זה בכתבו וזה בנאומו וזה בכספו.