ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Noi siamo "lavoratori diurni", perchè giorno significa luce.

Il nostro è un lavoro di luce, illuminare il mondo con la luce della Torà.

Oltre alla necessità di mantenere noi stessi il giusto equilibrio spirituale, con l'aiuto di D.o, bisogna meritare il privilegio di avere successo nello sforzo di creare nei giovani alunni delle salde fondamenta, che imparino a dedicarsi con il cuore e la mente al senso assoluto della vita.

I nostri allievi devono sapere che non è sufficiente studiare la Torah rivelata e ad amare il Sacro osservando le mitzvòt;

È necessario giungere al cuore, al trasporto totale del sentimenti.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: פרק טו. ובזה ... "40" חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן. יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מאכען ליכטיג די וועלט באור תורה. ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה [בעזרת ה'] בעצמו - אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.