ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

“Il discorso ‘Vaerà…ushmì HaShem’, sul tema “nessuno di loro sarà respinto” (non è il Maamar che ha lo stesso titolo, stampato nel Torà Or) ha preso il nome di “il Frum (‘Temente D.O’) Vaerà.”

L’Admòr HaZakèn era solito ripeterlo ogni tre anni, ed ogni volta, quasi alla lettera.

Lo Tzemach Zedek disse: “Ogni volta vi era una luce nuova”.

Mio padre aggiunse commentando:

Or, la luce, è sempre la stessa, ma il “maor”, il luminare, è sempre come qualcosa di nuovo.”

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי ב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ובזה יובן ... עבודתו כלל.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח (אינו הנדפס בתו"א [בתורה אור]), קנה לו שם "דער פרומער וארא", והיה רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהיה אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ [הצמח צדק]: יעדער מאל איז געווען א אור חדש. האט דער טאטע געזאגט: א אור איז אלע מאל גלייך, אבער מאור איז אלעמאל ווי א דבר חדש.