ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Studiare una parte dello Chumash con Rashì ogni giorno (Domenica fino a shenì, Lunedi fino a shlishì, ecc), dire i Tehillìm ogni giorno e l'intero Tehillìm di Shabbat mevarchìm, su questo devi essere scrupoloso.

È fondamentale per voi, per i vostri figli e i figli dei vostri figli.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו - '62' אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י [פירוש רש"י] (זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי וכו'), אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דאס דארף מען אפהיטען, דאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינד'ס קינדער.