ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'Alter Rebbe una volta ha detto:

Il commento di Rashì sul Chumash è il "vino della Torà", apre il cuore e rivela l'essenza più intima dell'ebreo, l'amore e il timore di D.o.

Il commento di Rashì sul Talmùd apre la mente e rivela l'essenza dell'intelletto.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כט שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קמ-קמד.
תניא: ויחוד - 'לב' כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט: פירש"י [פירוש רש"י] אויף חומש איז יינה של תורה, פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י [פירוש רש"י] אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה שכל עצמי.