ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il Mitteler Rebbe ha risposto a qualcuno durante un yechidùt (udienza privata):

Quando due persone studiano e discutono insieme su argomenti legati al servizio Divino, ci sono due anime Divine contro un'anima naturale.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כ טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שני עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: אך מהות ... '32' ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי האט געענטפערט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דאס צוויי נפש האלקית אויף איין נפש הטבעית.