ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La nostra consuetudine in aleinu (Siddur Tehilat Hashem, p. 84) è dire "perché essi si inchinano alle vanità e al nulla".

Questa testo è inserito anche nel Musaf di Rosh Hashana e Yom Kippur.

L'espettorazione viene dopo queste parole;

la ragione è che il linguaggio stimola la saliva e non vogliamo beneficiare di questa saliva.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: אך מי... 'יב' לנצח..

נוהגין בנוסח 'עלינו' לומר: שהם משתחוים להבל ולריק. - וגם בתפילת מוסף דראש השנה אומרים כן - ומדייקים שלא לומר ומתפללים כו'. הרקיקה היא אחר האמירה. טעם הרקיקה, כי מדיבור מתהווה רוק, ואין רוצים ליהנות מרוק זה.