ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

È dovere di tutte le mogli e figlie dei chassidìm - che possano vivere a lungo – di schierarsi in prima linea in ogni attività dedicata al rafforzamento della vita ebraica, con particolare riguardo alla "Taharat Hamishpachà" (la purità famigliare tra coniugi).

Devono istituire una commissione di giovani ragazze per rafforzare il cammino tracciato dai chassidìm in materia di educazione chassidica, come di consuetudine già da tempo in ogni casa chassidica.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אך המחשבה - 'כט' כפקודין.

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם.