ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Ognuno deve dire parole di Torà copiosamente, recitando i Tehillim o ripassando a memoria passi della Mishnà, in ogni luogo e momento possibile, al fine di: sostenere l'esistenza della Creazione, salvarsi dal Kaf Hakèla, il supplizio della purificazione dell' anima dopo la morte, meritare tutte le più alte rivelazioni Divine.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני ה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שני עם פירש"י.
תהלים: כא-לד.
תניא: וזה כל ... הרמ"ז שם.

א מענטש דארף מרבה זיין אין זאגען אותיות התורה (זאגען תהלים, חזר'ן משניות) ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה זיין צו אלע העכסטע גילוים.