ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Un riassunto del terzo metodo di teshuvà (vedi HaYom Yom precedenti):

U: Veahàvta, "ama il tuo prossimo come te stesso."

L'Alter Rebbe insegnò che con questo amore si arriva a "Ama l'Eterno tuo D-O.", come è detto:

"Chi è beneamato dagli uomini, è beneamato da D.o".

Questo servizio della teshuvà viene dalla bontà del cuore.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי ו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. קג-קה.
תניא: והנה כמו"כ ... '262' להחיותם.קיצור ביאור אופן הג': ו, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמר רבינו הזקן, אשר זהו כלי לואהבת את הוי' אלקיך, וביאור במאמר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. עבודת התשובה בסיבת לב טוב.