ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nelle cose materiali, si deve sempre guardare chi ha una situazione inferiore alla propria, e ringraziare il buon D.o per la Bontà che ci ha dato.

Nelle cose spirituali si deve sempre guardare chi è superiore a noi stessi e implorare D.o di concederci l'intelligenza per imparare da questi e di darci anche la capacità e la forza per salire più in alto.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שני עם פירש"י.
תהילים:קיג-קיח.
תניא: לא. נודע...האיברים כו'.

בענינים הגשמיים צריך להסתכל במי שהוא למטה ממנו, ולהודות להשי"ת [לה' יתברך] כי טוב על חסדו אתו עמו. -

בענינים הרוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו ולהתחנן לה' שיתן לו דיעה טובה להתלמד ממנו וכח ועוז שיוכל לעלות בעילוי.