ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Quando ci si muove con il Lulav, bisogna toccare il punto del petto dove ci si batte quando si dice "ashàmnu".

È scritto che, quando si dice durante l'anno nell'Amidà

"tutte le varietà di prodotti per il bene..",

si dovrebbe pensare al frumento, alla matzà e al etròg (alcuni pensano anche al vino per il kiddùsh);

allora naturalmente tutti i prodotti saranno per il bene.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני יט תשרי, ג  דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שני עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: אבל ההשראה...'272' לגמרי.

איתא שכל השנה באמרו בש"ע [בשמונה עשרה] ואת כל מיני תבואתה לטובה, צריך לכוון לחטים למצה ואתרוג - במקום אחד נזכר מלבד הנ"ל [הנזכר לעיל] גם יין לקדוש - ואז במילא תהיה כל התבואה לטובה.