ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שישי טז תשרי, ב דחג הסוכות [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אהוביי...או"נ מלו"נ.

בקדוש הלילה: שהחינו ואח"כ [ואחר כך] לישב בסוכה. במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: תקס"ט האבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מאל דעם ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת [לקוטי תורה], און עס איז געווען ע"ד [על דרך] ווי די גמרא זאגט [ירושלמי סוכה פ"ה [פרק ה'] ה"א [הלכה א']] שמשם שואבים. יונה האט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, מיר האבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.