ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Siamo garantiti dal Patto che tutti gli sforzi (per Torà e ebraismo), che vengono fatti con saggezza e amicizia, sia quelli fisici che spirituali, non sono mai invano.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני יב תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: אך גם...יבא שילה.ברית כרותה לתעמולה ועבודה במועצות חכמה ובקירוב הדעת שאינה חוזרת ריקם.