ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Uno dei primi insegnamenti del Alter Rebbe, poi chiamati verter ("parole", letteralmente "brevi proverbi"):

Sh'ma Yisrael, un ebreo sente che

HA-VA-YE Elokeinu, la nostra forza e la vita sono al di là della natura, e

HA-VA-YE Echad, HA-VA-YE è Uno.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער": שמע ישראל - א איד דערהערט - הוי'[ה] אלקינו - אז כוחנו וחיותינו איז דאס למעלה מן הטבע, און - הוי'[ה] אחד.