ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il pensiero è un vestito che serve l'intelletto e le emozioni.

Anche quando non sta servendo l'intelletto e le emozioni, il pensiero continua a funzionare, l'uomo pensa e medita in continuazione.

Tuttavia, quando il pensiero è privo di contenuti, può succedere di avere idee malsane.

Questo spiega come i pensieri estranei o cattivi vengono a causa di un "vuoto della testa."

Quando la mente è occupata e il pensiero è impegnato a servire qualcosa, non c'è spazio per stupidi e inutili pensieri privi di sostanza.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון טז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,ראשון עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: כח. למה ... מטה מגונה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, אלא היא גם פרועה לשמצה... ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די פוסטקייט פון קאפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.