ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La Torà e le mizvòt circondano la vita dell'uomo, dal giorno in cui esce dal grembo di sua madre fino alla sua fine.

Esse lo mettono in una condizione di luce, sviluppando la sua intelligenza, facendogli acquisire elevate virtù morali in modo di mantenere una condotta retta, non solo verso D.o ma anche con il suo prossimo.

Poiché chiunque si fa guidare dalla Torà e dagli insegnamenti dei nostri Saggi, vive una vita felice, sia materialmente, sia spiritualmente.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי כז תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד.
תניא: והנה נודע...'278' לארץ.

התורה והמצות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו, ומעמידות אותו בקרן אורה בשכל בריא ובקנין מדות נעלות והנהגות ישרות לא רק בין אדם למקום אלא גם בין אדם לחברו, כי המתנהג ע"פ [על פי] התורה והוראות חז"ל [חכמינו זכרונם לברכה] הוא חי חיים מאושרים בגשם וברוח.