ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Una risposta del Alter Rebbe in un yechidùt:

Chassidùt è lo Shema Yisrael.

La parola Shema è un acronimo di seù Maròm einechem,

il versetto dice ""alza gli occhi in alto (Maròm)" e non "al cielo" (Shamayim).

"In alto" significa salire e continuare ad andare sempre più in alto sino a raggiungere un livello che va oltre l'intelletto, per afferrare finalmente tutto questo con l'intelletto, e "vedere Chi ha creato tutto questo", come il versetto conclude,

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,רביעי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: והנה אור ... '292, חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז שמע ישראל, שמע איז ר"ת [ראשי תיבות] שאו מרום עיניכם, ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.