ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Un principio fondamentale della filosofia Chabad è che la mente, che per sua natura innata governa il cuore, deve sottomettere il cuore al servizio di D.o utilizzando l'intelletto, la comprensione e la profonda contemplazione della grandezza del Creatore dell' Universo.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני טז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שני עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: וצדקה ... א"ס ב"ה.

יסוד עיקרי בשיטת חב"ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השי"ת [ה' יתברך], מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ב"ה [ברוך הוא].