ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

È uso che chi non prega con un minyan dica i versi che aprono (p. 241) e chiudono (p. 245) le benedizioni dell'Hallel anche quando si dice il 'mezzo Hallel'. Nel paragrafo finale, yehalelucha (p. 245) si omette la parola "al" Si indossano tutti i tefillìn (che poi vanno tolti più tardi) prima di Mussaf (p. 245), ma le lezioni di Torà del giorno si studiano dopo aver finito l'intera preghiera.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי א טבת, ר"ח, ו חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: והנה שלשה...'16' לבושים אלו.

נוהגים אשר היחיד מברך - בהלל - תחלה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל. הנוסח שאומרים הוא: יהללוך ה"א [ה' אלוקינו] כל מעשיך, בהשמטת תיבת "על". כל התפילין מניחים קודם מוסף, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפלה.