ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Ci sono dei bei sogni dove chi sogna apprende delle novelle di Torà.

Questi bellissimi sogni si verificano generalmente a seguito di una grande concentrazione e devozione per lo studio della Torà fatto durante il giorno.

Quando qualcuno studia la Torà con grande diligenza, o prega intensamente con un "servizio dal cuore", poi la notte, quando la sua anima sale come viene spiegato nello Zohar HaKadosh, gli vengono insegnate novelle di Torà rivelata o di Torà profonda e nascosta, a ciascuno secondo la diligenza con cui avrà fatto la propria avodà durante il giorno.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת ד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק ה. ותוספות ... בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה אדער צוויי דאנערשטאג ביינאכט אור ליום ששי. פרייטאג אחר חצות פלעגט מען אנהויבן נאכאמאל פון אנהויב, און מעביר זיין די גאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר זיין נאכאמאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה [פון שר"ח [שבת ראש חודש], מ"ח [מחר חודש] וכו'] שבת.

החלומות הטובים בעניני תורה שמודיעים בחלום, בא ע"פ [על פי] הרוב ע"י [על ידי] שקידה גדולה בתורה ביום, דכאשר עוסק בתורה בשקידה גדולה, או עוסק בעבודה שבלב ביגיעה עצומה, הנה כאשר בלילה נשמתו עולה למעלה ושואבת לה חיים מחיי דלעילא כמבואר בזהר, הנה אז מודיעים לו חדושי תורה בגליא שבתורה או בפנימיות התורה, איש איש כפי שקידת עבודתו בעבודת היום.