ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Lo Tzemach Tzedek ha detto a Reb Hendel durante yechidùt:

"Lo studio dello Zohar esalta l'anima; lo studio del Midrash risveglia il cuore;

recitare i Tehillìm con lacrime sonda ciò che li contiene".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי טז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וצדיק שאיננו ... '30' הכא וכו'.

דער צ"צ [צמח צדק] האט געזאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש איז מעורר דאס הארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.