ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Impara la Mishnà a memoria, secondo la tua capacità, e poi mentre cammini per strada, riguardati quello che hai studiato a memoria, così potresti meritare di accogliere il Messia.

Tutti i chassidìm devono studiare chassidùt, i chassidìm in generale il lunedì, giovedì e lo Shabbat, gli Temimim (studenti di Yeshiva) tutti i giorni, un'ora al giorno.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כא כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.