ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

"Una scala era in piedi sulla terra."

La preghiera è la scala che collega le anime con D.o che si appoggia "sulla terra", la tefillà parte "da terra" e può salire sino ad arrivare al più alto dei Cieli, mediante il bitul di se stessi, l'auto-annullamento totale.

Questo livello si può raggiungere attraverso la comprensione dei p'suké deZimrà, delle berachòt dello Shemà e dello Shemà stesso.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ה כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,חמישי עם פירש"י.
תהילים:כט-לד.
תניא: אבל דוקא... '213' שם.

והנה סולם מוצב ארצה - תפלה היא סולם ההתקשרות של הנשמה באלקות. והגם שהוא מוצב ארצה, התחלת התפלה היא בהודאה לבד, אבל וראשו מגיע השמימה, בבחינת ביטול עצמי אבל בא לזה ע"י [על ידי] הקדמת ההשגה וההבנה בפסוקי דזמרה ברכות ק"ש [קריאת שמע] וק"ש [וקריאת שמע].