ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'uomo dovrebbe riflettere seriamente su quanto sono grandi le gentilezze del Creatore.

Questo essere insignificante, gracile, questo niente che è l'uomo può portare grande gioia al "Più Grande di tutti i grandi" del Quale è scritto "Non c'è idea della Sua Grandezza".

L'uomo dovrebbe quindi essere sempre ispirato da questo, e eseguire la sua avodà con entusiasmo, con tutto il suo cuore e tutta la sua anima.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום הראשון ח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,הראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אך להבין...'קנח' וכה"ג.

א מענטש זאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה [ברוך הוא] זיינען, אז אזא קטן שבקטנים ווי דער מענטש איז, קען ער מאכען א נחת רוח גדול צום גדול הגדולים וכמ"ש [וכמו שכתוב] ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענטש זיין תמיד באגייסטערט און טאן די עבודה בלב ונפש חפצה.