ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Durante Birkat Hamazòn, prima di lavare le dita, dì al naharòt bavel, lamnatzeach binginòt, avarcha, ze chelek (p. 88).

Quando non si dice tachanùn, dì shir hama'alòt beshuv, livnè korach, avarchà, ze chelèk.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני י אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, שני עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: והסיבה ... -לו- בשר אדם.

בברכת המזון קודם מים אחרונים אומרים על נהרות בבל, למנצח בנגינות, אברכה, זה חלק.
ביום שא"א [שאין אומרים] בו תחנון: שה"מ [שיר המעלות] בשוב, לבני קרח, אברכה, זה חלק.
אחר מים אחרונים וידבר אלי.