ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre disse: "La verità sta nel mezzo."

Una inclinazione tutta a destra, essere eccessivamente severi con se stessi, trovando continuamente colpe o peccati, non è in accordo con la verità,

però neanche una inclinazione tutta a sinistra, essere eccessivamente indulgente con se stessi coprendo o giustificando i propri errori o essere leggeri nella avodà che richiede la rinuncia all'amor proprio, entrambi questi modi sono falsi.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כז אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קכ-קלד.
תניא: אבל מי - '82' אהבת ריעים.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: אמת איז דרך המיצוע, א נטי'ה לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך און געפינען אין זיך חסרונות, אדער עניני עבירות, וואס ניט ווי דער אמת איז, אדער א נטי'[ה] לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, אדער מקיל זיין אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פאלשע דרכים.