ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre ha detto:

sono certo che quando un chassìd è in un Beit Hamidrash e sta insegnando o recitando un Maamar di chassidùt agli altri, i miei antenati sono pieni di gioia e questa gioia è sufficiente per stabilire per il chassìd l'abbondanza di benedizione, materiale e spirituale, a lui, alla sua famiglia e ai figli dei figli.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי יג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: ובפרט - '72' נגדי תמיד.

במנחה א"א [אין אומרים] תחנון.
אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און לערענט אדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.