ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La avodà (servizio Divino) non è lo sforzo per renderla vera.

Ma è piuttosto la verità che è servizio di per se, in modo che anche "le unghie" (ossia la parte più periferica) siano vere.

Perché ti sorprendi?

La Ghemarà stessa riporta che Moshè Rabèinu "vide l'attributo della verità e si prostrò!"

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כ אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: ואפילו בבחי' - 'לט' ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זאל זיין באמת, נאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די נעגעל זיינען אמת. וואס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה (סנהדרין קיא. א) ונפל על פניו.