ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre scrive in una delle sue lettere:

"Un singolo atto è meglio di mille sospiri".

Il nostro D.o Vive, e la Sua Torà e le mitzvot sono Eterne, non perdere tempo a piangerti addosso, invece datti da fare con una avodà sincera e concreta, e D.o sarà misericordioso con te.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני ח אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: והנה תכלית - 'מו' במציאות.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממכתביו: טובה פעולה אחת מאלף אנחות. אלקינו חי ותורה ומצות נצחיים המה, עזוב את האנחה ושקוד בעבודה בפועל ויחנך האלקים.