ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il Chassid, R. Mordechai Horodoker. riporta:

Il primo aforisma che abbiamo sentito dall' Alter Rebbe, quando siamo arrivati a Lyozna, fu:

"Ciò che è proibito è proibito, e ciò che è permesso è inutile."

Per circa tre o quattro anni abbiamo lavorato su questo concetto sino a che non abbiamo integrato questa forma di servizio anche nei vari aspetti della nostra vita.

Allora siamo stati pronti a entrare in yechidus e chiedere un percorso in Avodà.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כה אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: ולא שדבקות - 'נא' חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא הי': וואס מען טאר ניט טאר מען ניט, און וואס מען מעג דארף מען ניט. - כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.