ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

A proposito della campagna per diffondere il rispetto della Taharat Hamishpachà (la purità nei rapporti coniugali) nella vostra comunità, bisogna riflettere profondamente su questo:

Immaginiamo che D.o volesse darci la possibilità di salvare una intera comunità dall'estinzione (D.o non voglia), si sarebbe certamente disposti a rischiare la vita pur di riuscire a farlo e si dovrebbe ringraziare e lodare Hash.m per averci dato l'opportunità di avere questo enorme merito.

Lo stesso vale, in misura ancora maggiore, per quanto riguarda per la diffusione della Taharat Hamishpachà:

Si tratta di uno sforzo che salva letteralmente parecchie vite.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי י ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מא. ברם.. עבודת עבד.

בדבר התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבו, יתבונן בזה: אילו יצוייר, אשר ה' אנה לידו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל [רחמנא לצלן], הנה בטח הי'[ה] מוסר נפשו על זה, והי'[ה] מהלל ומשבח את השי"ת [השם יתברך], על גודל החסד לזכותו בזכות גדול כזה. כן ויותר מכן היא תעמולה זו, שהיא הצלת נפשות ממש.