ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Un Pesach Reb Chayim Avraham (figlio dell'Alter Rebbe) è andato da suo fratello (il Mitteler Rebbe) per augurargli “gut yom-tov!”

Reb Chayim Avraham riporta che in quell'occasione l'Alter Rebbe aveva detto:

"A Pesach non si offre da mangiare e bere all’ospite perchè può fare da solo."

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כ ניסן, חמשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.
תהילים" צז- קג.
תניא" וכח - '118' כמ"ש שם.

פעם נכנס כבוד קדשת הר' חיים אברהם (בן רבינו הזקן) אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הר' חיים אברהם - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתיה, אבער נעמען אליין מעג מען.