ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il tema di Pèsach Shenì è che "non è mai troppo tardi", è sempre possibile mettere le cose a posto.

Anche se uno era tamè (ritualmente impuro), o era lontano, e persino in caso di "lachèm", cioè quando questa (impurità, lontananza, ecc.) era stata acquisita deliberatamente, si può ancora porvi rimedio, c'è sempre una seconda possibilità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יד אייר, פסח שני, כט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: והמשל.. 'סח' האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטא קיין "פארפאלען", מען קען אלע מאל פאריכטען. אפילו מי שהי-ה טמא, מי שהי'[ה] בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", אז דאס איז געווען ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.