ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Ogni persona deve sapere che D-o, con la Sua Provvidenza individuale, conferisce ad ogni persona la possibilità di portare la Superna Volontà Divina dallo stato potenziale a quello reale.

Questo è possibile facendo le mitzvot e rafforzando l'ebraismo e lo studio della nostra santa Torà, in ogni momento e in ogni luogo, e quindi dipende esclusivamente dalla nostra Avodà, dal nostro servizio a D-o.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כא אייר, לו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה..
תניא: כי על... 'ע' ומאדו כנ"ל.

על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא ית' [יתברך] בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון ית' [יתברך] מן הכח אל הפועל, בקיום המצות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.