ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Molti dei primi chassidim facevano a volte farbrengen tra il 5544-47 (1784-87) e il fulcro della discussione, introdotto dal Rebbe (l'Alter Rebbe), era che

"noi non siamo mai soli".

Una tempo un Maestro, Rosh Yeshiva e grande sapiente di Talmud, era "solo" e i suoi allievi erano "soli".

La via della Chassidus istituita dal Rebbe è una straordinaria conquista Divina per la quale il Rebbe non è mai solo e i chassidem non sono mai soli.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כב אייר, לז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז..
תניא: פרק נ. והנה - '140' ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד-ז - ותוכן שיחתם הי'[ה]: דער רבי - רבינו הזקן - האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי - דער ר"מ [ראש מתיבתא] און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען איז דער גרויסער ג-טליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.