ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'inizio del proprio declino, D-o ci salvi, è la mancanza di Avodà nella Tefillà, tutto inizia a diventare arido e freddo.

Anche una mitzvà che si fa abitualmente diventa gravosa, si fa tutto distrattamente e in fretta, si perde il senso del piacere dello studio della Torà e l'atmosfera stessa diventa grossolana.

Inutile dire che la persona che si trova in queste condizioni è totalmente incapace di influenzare positivamente gli altri.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ששי כג אייר, לח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב..
תניא: והנה... חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל [רחמנא לצלן], הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט אן דעם געשמאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.