ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

I modi corretti di lettura nel Siddùr "Tehillàt Hashem" sono i seguenti:

Menu ma'amar, con una (vocale) kamaz. K'yom.ne'emar, con un patach, "alle nostre suppliche. e lì è detto...";

Zachur ki afar anachnu, con una (vocale) m'elupam, Egli Si ricorda che noi siamo polvere.";

Un'tal'tani, con le (vocali) patach, sh'va, patach, "ed un vento mi sollevò...";

Ve'ahavatecha lo tassur, (e non "al tassir"), "possa il Tuo amore non allontanarsi mai da noi..".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון יא אייר, כו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: והנה - '431' למקומן.

אומרים בתפלה: וכן - בצירי ולא בפתח - שני כתובים.

חייתני - בקמץ ולא בפתח - מירדי בור.

זכר - זיין בסגול ולא בצירי - רב טובך.

משליך קרחו - בפתח ולא בקמץ - כפתים.

ומלכותו ואמונתו לעד קימת.