ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nel trentesimo giorno di lutto per l'Alter Rebbe, lo Tzemach Tzedek ha visto in sogno suo nonno (l'Alter Rebbe) che pronunciava il Maamar "Al Shloshà Dvarim".

Dopo il Maamar l'Alter Rebbe disse:

"Se l'uomo emette seme prima della donna, il nascituro sarà femmina", e questa è tua madre, "se la donna arriva prima dell'uomo sarà un maschio", e questo sei tu.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כח אייר, מג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קמ..
תניא: וכ"כ עצמו.. אס ב"ה.

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ [הצמח צדק] את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד. אחרי המאמר א"ל [אמר לו]: איש מזריע תחלה יולדת נקבה - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.