ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שלישי כו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזה ג"כ ענין... 'פד' בפועל ממש.

וירדו חיים שאולה - שגם בשאול חושבים שהם חיים.

הברכה בוירדו חיים שאולה, כמו בני קרח לא מתו, מקום נתבצר להם ועשו תשובה, כי תשובה מועלת רק כל עוד שהוא חי, וזוהי הברכה, שגם בשאול יהיו חיים ויוכלו לעשות תשובה.