ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La qualità unica di Mashiach sarà la sua umiltà.

Anche se la sua grandezza sarà ineguaglibile, poiché insegnerà Torà ai Patriarchi e a Moshe Rabeinu (alav hashalom), avrà un livello di umiltà e annullamento unici poiché insegnerà anche alle persone semplici.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני א מנחם אב, ראש חדש (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,שני עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: פרק י. והנה...דזמרה כנודע.

מעלת המשיח שיהי'[ה] עניו, דהגם שיהי'[ה] בתכלית הגדלות, וילמוד תורה עם האבות ומרע"ה [ומשה רבינו עליו השלום], בכל זה יהי'[ה] בתכלית הענוה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים.