ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Una direttiva per tutti:

Un ragazzo inizia a mettersi i tefillìn due mesi prima del suo Bar Mitzvà; all'inizio, senza dire la berachà, qualche settimana più tardi dicendo la berachà.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי ב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,שלישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: ומאחר שהתפלה...עילאה.

הוראה לרבים: מתחילין להניח תפילין שני חדשים קודם הבר מצוה. בתחלה בלא ברכה וכעבור איזה שבועות בברכה.