ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Dalle sichòt di mio padre:

Quando Mashiach arriverà (ormai presto, ai giorni nostri, omein), allora sentiremo quanto lungo è stato l'esilio.

Poi ci sentiremo a disagio per aver trascurato il nostro lavoro, la avodà; allora sentiremo il dolore profondo causato dalla nostra mancanza di avodà.

Questi ultimi giorni di esilio sono giorni di avodà, per prepararci alla venuta del Messia, presto ai giorni nostri, amein.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי ג מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים,רביעי עם פירש"י.
תהילים: יח-כב.
תניא: פרק יא. ואמנם...'ק' לאין קץ.

משיחת אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: יעמאלט ווען משיח וועט קומען בב"א [במהרה בימינו אמן] וועט מען ערשט ביינקען נאך די גלות טעג. יעמאלט וועט ערשט פארדריסען פאר וואס מ'האט ניט געטאן אין עבודה. מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטאג פון העדר העבודה. איצטער אין די ימי הגלות, איז די ימי העבודה צו מכין זיין זיך צו ביאת המשיח בב"א [במהרה בימינו אמן].