ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il Rebbe Tzemach Tzedek ha spiegato il rapporto che c'è tra il fuoco e la Torà interiore.

La Torà interiore dà vitalità alla Torà rivelata.

Quando una persona studia una halachà, e sa che finito il suo tempo in questa terra imparerà la stessa halachà in Gan Eden, questo accende un po' di fuoco in lui.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יז מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.
תהילים: פג-פז.
תניא: אך ביאור..'קח' ח"ע כנ"ל.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק] ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.