ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Darsi da fare attivamente, usando i modi della Chassidùt, significa che un Chassid che si trova al mercato, anche se molto impegnato nella sua attività, pensa sempre a cosa potrebbe fare per alleviare le preoccupazioni dei chassidìm o cosa potrebbe fare per il loro benessere.

Quando il Chassid incontra un conoscente tra la gente del mercato, lo convince a partecipare ai Shi'ur6m (sessioni di studio pubbliche) di Chassidùt, o a partecipare a un Farbrengen.

Darsi da fare attivamente come fanno i Chassidìm è un obbligo personale, indipendentemente dal livello di conoscenza della Chassidùt che si ha.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כא מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: ו. זורע...'220' ישענו כו'.ההתעסקות בדרכי החסידות הוא, אשר גם בהלכו בשוק טרוד בעסקיו יחשוב מה הוא יכול לעשות בעד עניני החסידות וטובת החסידים, וכשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו - בעניני מסחר - ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלמודים בדא"ח [בדברי אלקים חיים] או לאיזו התוועדות. וההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת דא"ח [דברי אלקים חיים].