ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nell'inverno del 5652 (1891-2), quando mio padre mi insegnava Tanya,

"la seconda anima di Israele è realmente una parte integrale del Signore che è nei Cieli"

mi ha spiegato che le connotazioni delle parole "in realtà" e "nei Cieli" sono in contraddizione.

"Nei Cieli" indica i più spirituali dei livelli spirituali, mentre "in realtà" descrive la più materiale delle cose materiali.

Ha quindi continuato a spiegare che questa è la qualità unica della "seconda anima" che, sebbene sia il più alto dei livelli dello spirituale, ha effetto sulla più materiale delle materialità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי כג מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב.
תניא: ו. ז. אשרנו...'222' ועלול כו'.בחורף תרנ"ב כאשר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] למד עמי בספר התניא "ונפש השנית בישראל היא חלק אלקה ממעל ממש", הסביר כי הנושאים בתיבת ממעל ובתיבת ממש הם הפכים. ממעל תוארו רוחניות שברוחניות וממש תוארו גשמיות שבגשמיות. ויבאר כי זהו מעלת נפש השנית, שעם היותה רוחניות שברוחניות פועלת בגשמיות שבגשמיות.